Tlačová konferencia projektu KOMFORT

Na tlačovej konferencii dňa 12.10.2021 v prednáškovej sieni v Kasárenskej budove, predstavili Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno, Nóra Somogyiné Szili a Andrej Ozimy, manažéri projektu, predstaviteľom médií projekt KOMFORT, podporený z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.

Záznam z tlačovej konferencie v Mestskej televízii Komárno