Začiatok prehliadok odteraz ohlasuje vojenská melódia

Najnovšia atrakcia v našej Pevnosti.

Začiatok každej prehliadky odteraz návštevníkom ohlasuje príjemná vojenská melódia.

Okrem toho, nové zvukové zariadenie ohlasuje aj budíček ráno o 7:00 a večer o 19:00 večierku. Veríme, že aj vďaka tejto atrakcii si odnesú naši návštevníci príjemný zážitok.

Vďaka za nápad patrí pánovi Ing. Lászlóovi Stubendekovi, poslancovi Mestského zastupiteľstva v Komárne a predsedovi Správnej rady Pro Castello Comaromiensi, n.o.

Zvukové zariadenie zrealizovala firma NAGY PC Service, s.r.o. z Okoče, v rámci projektu KOMFORT, vďaka podpore z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.