Záverečná komisia archeologického výskumu

Dňa 10. augusta sa konala záverečná komisia archeologického výskumu, ktorý sa realizoval od 6. júla pri Kasárenskej budove v Novej pevnosti.

Jeho cieľom bolo zistiť existenciu pôvodných ciest a chodníkov z 19. storočia, nakoľko sa pri Kasárni plánuje obnoviť časť cesty.

Výsledky výskumu, ktorý realizoval Slovenský archeologický a historický inštitút SAHI, o. z. v rámci projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, boli nálezy zo 16. až 20. storočia – okrem množstva keramiky aj munícia, časti fajok, minca Františka I., a dokonca aj pôvodná cesta a odvodňovací chodník. Na mnohých miestach sú však pôvodné štruktúry narušené zásahmi československých, sovietskych a slovenských vojakov.