3. Komárňanské vojenské hostiny

3. Komárňanské vojenské hostiny

Súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni 1. mája 2023 Stará pevnosť v Komárne PROPOZÍCIE SÚŤAŽE ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA SÚŤAŽE Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom ...
3. Komárňanské vojenské hostiny

Vojenské hostiny v komárňanských pevnostiach

Tlačová správa V komárňanských pevnostiach sa dobové jedlá  budú pripravovať v bojovom hluku   Na publikovanie: 28. jún 2021 Kontakt pre médiá: Beáta Sebő, sebo.bea@gmail.com   Pro Castello Comaromiensi n.o. a Monoštorská pevnosť v Maďarsku (Monostori Erőd...