Záverečné podujatie

Záverečné podujatie

Dňa 21. decembra 2023 prebehlo záverečné podujatie projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU. Na podujatí zorganizovanom v novej výstavne miestnosti vybudovanej v rámci projektu, na úvod privítal prítomných primátor...
Nová webstránka Pevnosti

Nová webstránka Pevnosti

V rámci projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, bol zrealizovaný aj redizajn internetovej stránky Pevnosti. Veríme, že sa na nej ľahko zorientujete, a nájdete všetky potrebné informácie. Okrem návštevného poriadku a...
Začala sa obnova fasády a priestorov Kasárenskej budovy

Začala sa obnova fasády a priestorov Kasárenskej budovy

V rámci stavebných prác dôjde k obnove 70 m dlhej časti fasády pri hlavnej bráne a bude vytvorené nové turistické stredisko pre našich návštevníkov s plochou cca. 350 m2. Turisti si v novej pokladni budú môcť zakúpiť lístky na prehliadku, ako aj suveníry či menšie...
Celoročná údržba Starej pevnosti

Celoročná údržba Starej pevnosti

V priebehu posledných troch týždňov opeknela naša Stará pevnosť. V rámci projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, boli odstránené náletové dreviny a bola vykosená celá plocha strešných valov. Práce vykonávala firma Effecteam...
Tlačová konferencia projektu KOMFORT

Tlačová konferencia projektu KOMFORT

Na tlačovej konferencii dňa 12.10.2021 v prednáškovej sieni v Kasárenskej budove, predstavili Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta Komárno, Nóra Somogyiné Szili a Andrej Ozimy, manažéri projektu, predstaviteľom médií projekt KOMFORT, podporený z programu cezhraničnej...